Medisch Pedicure C. Kats
homescreeningonderzoekbaisbehandelingrisicovoetspeciale behandeling

Specialistische behandelingen

Afhankelijk van uw klachten, voert ze de passende specialistische behandeling uit.

antidruktechnieken

Om locaties aan de voet drukvrij te leggen past zij antidruktechnieken toe.
Ze signaleert tijdig of antidruktechniek nodig is, bijv. na het weghalen van een grote likdoorn.
Ze legt u de werking van de antidruktechniek uit, de voordelen en nadelen.
Ze brengt het antidrukmateriaal netjes aan op de huid en fixeert het adequaat.
Ze legt u uit wanneer en op welke wijze het antidrukmateriaal verwijderd moet worden.
Ze stelt alternatieven voor als een drukplek niet verdwijnt, bijv. een orthese.

orthese

Ze signaleert tijdig of een orthese nodig is.
Ze legt u de werking van een orthese uit, de voordelen en nadelen.
Ze modelleert de orthese in de juiste vorm en op maat zodat u voordeel ervaart van de orthese (zonder pijn en beter lopen).
Ze demonstreert en legt u uit hoe de orthese aangebracht en onderhouden moet worden.
Ze controleert op de volgende afspraken of de orthese nog goed aansluit en de juiste drukplekken vrijhoudt.
Ze herkent risicovolle en onzekere situaties en adviseert zonodig om een andere discipline te bezoeken, bijv. voor een correctieve orthese.

nagelreparatie, nagelprothese en nagelbeugeltechnieken

Ze signaleert tijdig of een nagelreparatie of een nagelbeugel nodig is, bijv. bij een tunnelnagel of een ingroeiende nagel.
Ze informeert u over de nagelreparatie, nagelprothese of de plaatsing en werking van een nagelbeugel.
Ze kiest de juiste techniek en methode.
Ze bereidt de nagel zorgvuldig voor, ruwt en ontvet de nagel.
Ze brengt de nagelbeugel in de juiste maat zorgvuldig aan en controleert of deze goed past.
Ze voert nagelreparaties uit, legt o.a. nagels drukvrij, brengt gelnagels aan bij beschadigde nagelplaten.
Ze werkt voorzichtig en voorkomt beschadiging van de nagelwal en het nagelbed.
Ze controleert de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en corrigeert waar nodig.
Ze controleert na 4 tot 6 weken na plaatsing de resultaten van de nagelreparatie of de nagelbeugel en plaatst, indien nodig, een nieuwe beugel.
Ze adviseert zonodig om een andere discipline te bezoeken, bijv. bij contraindicaties.